Kontakt AKS

Logo AKS

Adressen vår er:

Aktivitetsskolen Lysejordet

Vækerøveien 120

0383 Oslo

 

Våre telefonnummer:

Baselederkontor                                 24 12 66 53
Vakttelefon                                          91 14 91 63 
1. trinn, Bunker'n og 5. trinn tlf.       24 12 66 58

 

E-post:                      aks.lysejordet@osloskolen.no

Alle e-poster må være sendt inn innen klokken 12:00, da e-post etter dette ikke blir lest før dagen etter.


Aktivitetsskoleleder:

Jesper Hoel              jesper.hoel@ude.oslo.kommune.no

 

Hjemmeside:          www.akslys.com

Twitter:                    https://twitter.com/akslys

 

Vi gjør oppmerksom på at e-post og telefoner med beskjeder for samme dag må være inne før 12:00.